Diagnóza D33.3

 

Vestibulárny schwannóm (VS) je nezhubný nádor VIII. hlavového nervu.

V praxi sa používajú aj iné názvy tohto ochorenia, napr.: neurinóm akustika, neurinóm n. VIII, neurinóm statoakustického nervu, neurinóm statoakustika, nádor sluchovo-polohového nervu, tumor PC uhla.

  • Ak vám túto diagnózu oznámil lekár, iste ste zažili šok.
  • Netrápte sa viac ako treba – je to diagnóza ako každá iná.
  • A navyše sa dá úspešne liečiť.
  • Azda vám informácie na tejto stránke pomôžu prekonať obavy a nájsť pomoc.

            Skoré uzdravenie  želá

            Jozef, bývalý pacient 

 

Všetky informácie na tejto stránke sú s výnimkou príbehov ostatných ľudí názorom autora stránky a v nijakom prípade nenahrádzajú pokyny vášho ošetrujúceho lekára.

 

googlea591fdc8a3c572a1.html