Závraty, neurovaskulárne konflikty

 

Vestibulárny schwannóm nie je zďaleka jedinou chorobou, ktorá sa prejavuje poruchou sluchu, závratmi, resp. nestabilitou, ale niekedy aj neznesiteľnými bolesťami polovice tváre a inými príznakmi, z postihnutia hlavových nervov, ktoré sa nachádzajú v tej istej oblasti ako vestibulárny schwannóm.

 

Príčinou invalidizujúcich ťažkých závratov môže byť nekompenzovaná Meniérova choroba, ktorá nezaberá na bežnú konzervatívnu liečbu alebo aj tzv. neurovaskulárny konflikt na sluchovo-rovnovážnom nerve (n. VIII). Pri nekompenzovanej Meniérovej chorobe, ktorá sa prejavuje ťažkými závratmi, je možné ľuďom pomôcť tzv. denerváciou chorého vnútorného ucha, teda preťatím rovnovážneho nervu so zachovaním sluchového nervu a teda aj sluchu. Závraty pominú a kvalita života sa neuveriteľne zlepší. Ak je príčinou závratov neurovaskulárny konflikt, je možné oddeliť  cievu, ktorá tlačí na sluchovo-rovnovážny nerv od nervu izolačným materiálom (teflónom) a ťažkosti prestanú alebo sa podstatne zmiernia.

 

Najčastejším neurovaskulárnym konfliktom v oblasti mostovo-mozočkového uhla, o ktorej je celá táto web stránka, je konflikt na trojklanom nerve (n. trigeminus, n. V), ktorý spôsobuje neznesiteľné bolesti polovice tváre – neuralgiu n. trigeminus. Ak sa bolesti nedajú utíšiť liekmi, prichádza do úvahy operácia – izolácia trojklaného nervu od cievy izolačným materiálom. Výsledky sú veľmi dobré. Väčšina pacientov po operácii nemusí brať žiadne lieky proti bolesti alebo len ľahké analgetiká.

 

V konflikte, teda v útlaku s cievou, môže byť aj tvárový nerv (n. facialis, n. VII). Problémom sú kontrakcie mimického svalstva polovice tváre. Na začiatku býva liečba konzervatívna, neskôr aplikácia botulotoxínu do oblasti svalov, kde sú kontrakcie. No výsledok  býva len dočasný a liečbu treba o niekoľko mesiacov aplikovať znova. Riešením môže byť opäť izolácia cievy od nervu. Výsledok býva vo väčšine prípadov veľmi dobrý. Kontrakcie prestanú alebo sa podstatne zmiernia v tom zmysle, že sa objavia len pri emocionálnom vzrušení.

 

Veľmi zriedka môže byť v konflikte aj ďalší hlavový nerv – n. IX, teda jazykovo-hltanový nerv. Problémom je neznesiteľná bolesť v oblasti ucha, ktorá vyžaruje pod sánku a do podnebnej mandle. Na začiatku sú pacienti liečení analgetikami – liečba je niekedy úspešná. No ak liečba úspešná nie je a neznesiteľná bolesť pretrváva, mikrovaskulárna dekompresia n. IX, môže problém bolesti vyriešiť – opäť je to izolácia nervu od ciev, ktoré ho utláčajú.

Ak vás trápia:

  • invalidizujúce závraty,
  • bolesti polovice tváre – neuralgia trojklaného nervu,
  • hemifacilány spazmus,
  • bolesti ucha s vyžarovním pod sánku a do hltana – neuralgia jazykovo-hltanového nervu,

požiadajte svojho lekára, aby Vás odoslal na odborné vyšetrenie na pracoviská, ktoré sa problémom zaoberajú, napríklad na Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku v Košiciach.