Opis a príčiny ochorenia

 

Vestibulárny schwannóm (VS) je nezhubný (benígny) nádor VIII. hlavového nervu. Tento nerv vychádza z mozgu a vchádza do kosteného puzdra vnútorného ucha v oblasti mostovo-mozočkového kúta (tzv. ponto-celebelárneho uhla, PC uhla) v zadnej lebečnej jame.

VIII. hlavový nerv má dve časti: sluchovú (akustickú) a polohovú (vestibulárnu), teda zabezpečuje prenos informácií do mozgu:

  • zo slimáka (cochlea) – orgánu, v ktorom sa zvuk mení na elektrické impulzy prenášané nervami,
  • z vestibulárneho aparátu – orgánu, ktorý slúži na vnímanie polohy tela, hlavy, zachovávanie rovnováhy a vnímanie zrýchlenia alebo spomalenia.

Nádor vzniká nadmerným množením Schwannových buniek, ktoré sa nachádzajú v obale VIII. hlavového nervu, presnejšie v jeho vestibulárnej časti.

Rýchlosť rastu nádoru je rôzna: väčšinou  rastie veľmi pomaly (1 – 2 mm za rok), väčšie nádory rastú rýchlejšie, ale sú prípady, keď sa veľkosť nádoru nemení, ba dokonca sa môže aj zmenšovať.

 

Príčiny vzniku VS nie sú známe. Ako zistili dánski vedci, medzi príčiny určite nepatrí používanie mobilných telefónov; ochorenie totiž existovalo aj pred začiatkom používania mobilných telefónov a počet nových prípadov sa nezvýšil.

VS sa ročne objaví asi u 10 ľudí z milióna, teda na Slovensku ide o približne 50 nových prípadov ročne. Ochorenie sa vyskytuje najčastejšie medzi 30. a 50. rokom života.

Mimoriadne zriedkavo sa VS vyskytne na oboch hlavových nervoch VIII – teda postihnuté sú obe uši. V tomto prípade však ide o dedičné ochorenie (má genetickú príčinu) a nazýva sa neurofibromatóza 2 (NF2).