Pooperačný stav

 

Po prebudení z narkózy môže pacient zvracať, príp. môže byť zmätený (to však platí pre akúkoľvek operáciu v narkóze). Bolesti po operácii vestibulárneho schwannómu (VS) väčšinou nebývajú žiadne, príp. sa tlmia liekmi.

Po operácii sa sleduje, či operačná rana nemokvá – niekedy totiž dochádza k nežiaducemu prenikaniu likvoru cez operačnú ranu (obväz na rane vlhne). Výtok likvoru sa nazýva likvorea. Likvor je bezfarebná kvapalina (ako voda), ktorá obmýva mozog. V určitých prípadoch môže likvor vytekať aj cez nos, čo môže pacient omylom pokladať za príznak slabej nádchy. Ak sa vyskytne likvorea, treba to ihneď hlásiť sestričkám. Ak sa to stane po prepustení domov, treba sadnúť do auta alebo na vlak a hneď sa vrátiť do nemocnice.

Akákoľvek operácia vždy predstavuje riziko infekcie. Pri operácii VS sa zriedka môže vyskytnúť zápal mozgových blán (meningitída), ktorý sa lieči antibiotikami, resp. antibiotiká sa podávajú preventívne pred operáciou a niekoľko dní po operácii.

 

Operácia síce definitívne vylieči diagnózu VS, no v závislosti od veľkosti nádoru a jeho umiestnenia sa môžu (ale nemusia) u pacienta vyskytnúť tieto pooperačné následky:

  • strata sluchu na operovanej strane (ak ešte pacient vôbec počul pred operáciou),
  • vznik, zosilnenie alebo zmena charakteru tinitu,
  • ochrnutie tvárového nervu: zníženie citlivosti polovice tváre na operovanej strane, poklesnutie ústneho kútika, nedovieranie očného viečka, vysychanie oka (nutnosť aplikácie kvapiek, mastí), príp. bolesti oka,
  • poruchy rovnováhy (závraty),
  • problémy pri rýchlej chôdzi, pri jazde na bicykli alebo v natriasajúcom sa vozidle,
  • bolesti hlavy,
  • zvýšená únavnosť,
  • neschopnosť prenášať ťažšie bremená.

Väčšina pooperačných následkov sa časom zmierňuje a možno ich potlačiť vhodnou a včasnou rehabilitáciou (začať treba už v nemocnici).