Liečba na Slovensku

 

Chirurgická liečba vestibulárneho schwannómu (VS) je na rozhraní neurochirurgie a otochirurgie, teda patrí do oblasti neurootochirurgie. Operácie preto vykonávajú neurochirurgické a niektoré ORL kliniky.

Vzhľadom na to, že VS je zriedkavý nádor a jeho chirurgické odstránenie je technicky náročné, je veľmi dôležité, aby mal chirurg dostatok skúseností s operáciami tohto typu. Odhaduje sa, že chirurg by mal mať odoperovaných 50 – 100 pacientov s diagnózou VS pod dohľadom iného skúseného chirurga. Nie je preto dôležité KDE sa dá pacient operovať, ale KTO ho bude operovať.

 

Na základe mojich skúseností môžem odporúčať výborný tím prof. MUDr. Juraja Kovaľa, CSc. na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku v Košiciach (bol som asi 230 operovaný pacient s diagnózou VS). Ak máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach riešenia vášho zdravotného problému, požiadajte svojho ošetrujúceho lekára (najlepšie ORL alebo neurológa), aby vám napísal lekársku správu, v ktorej zhrnie vaše doterajšie ťažkosti a výsledky vyšetrení a odporučí vás na konzultáciu na uvedenej klinike. Nezabudnite si so sebou vziať aj CD s magnetickou rezonanciou alebo CT. Ak by váš lekár potreboval tlačivo lekárskej správy-žiadanky, vytvoril som dve verzie:

a) tlačivo vhodné na vypĺňanie v počítači;

b) tlačivo na vypĺňanie písacím strojom/rukou.

 

Na konzultáciu sa treba objednať (telefonicky alebo osobne) na adrese:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Tr. SNP č. 1, 041 90 Košice

Tel.: 055/640 3745 (konziliárna ambulancia, objednávanie: pracovné dni od 13:00 do 14:30)

Vchod do nemocnice je z Ondavskej ulice.

Klinika je na 9. poschodí, vyšetrenie prebieha v konziliárnej ambulancii.

 

Na dopravu zo železničnej stanice do nemocnice môžete využiť autobusy č. 17 (smer Luník VIII) alebo č. 19 (smer KVP, kláštor). Pôjdete zo zastávky "Staničné námestie" na zastávku "Nová nemocnica" (7 zastávok), cesta trvá 14 min. Informácie o odchodoch autobusov nájdete na stránke MHD Košice alebo DPMK (tu sú aj aktuálne ceny lístkov). Cestovný lístok si treba kúpiť ešte na železničnej stanici (pri okienku č. 9 alebo v špeciálnom automate) alebo formou SMS (poslať prázdnu SMS na č. 1166 za 0,80 €, lístok platí 60 min). Prípadne využite taxík.