Informácie na internete

 

Veľmi dobrú stránku vrátane diskusného fóra majú pacienti s vestibulárnym schwannómom (neurinómom akustika) v Českej republike.

 

Na internete nájdete veľké množstvo stránok venovaných diagnóze VS, prevažne však v angličtine, napr.

 

Ak budete na internete vyhľadávať informácie o diagnóze VS v angličtine, použite kľúčové slová napr.: acoustic neurinom, acoustic neuroma, vestibular schwannoma.

 

Neurochirurgické pracoviská na Slovensku