Príznaky a diagnostika ochorenia

 

Príznaky vestibulárneho schwannómu (VS) závisia od miesta a veľkosti nádoru. Niekedy pacienti nemajú žiadne príznaky a ochorenie sa zistí len náhodne pri vyšetrení (najmä magnetickou rezonanciou), ktoré súvisí s iným ochorením. Medzi najčastejšie príznaky VS patrí:

  • zhoršenie sluchu na jednom uchu (percepčná porucha sluchu, hypacusis perceptiva),
  • tinnitus auris (hučanie, pískanie, šum) v jednom uchu,
  • poruchy rovnováhy, závraty (vertigo).

Tieto príznaky sa nemusia vyskytovať všetky naraz, najčastejšie pacient spozoruje zhoršenie sluchu na jednom uchu, napr. pri telefonovaní, používaní slúchadiel a pod.

 

Otorinolaryngológ (ORL)

Zhoršenie sluchu alebo tinnitus privedú pacienta najčastejšie k ušnému-nosovému-krčnému lekárovi (otorinolaryngológovi), ktorý urobí základné vyšetrenie uší, nosa a hrdla. Priamo v ambulancii môže urobiť Politzerov test (overenie priechodnosti Eustachovej trubice) a skúšky sluchu pomocou ladičky podľa Webera a Rinneho. Pri závratoch lekár vyšetrí nystagmus (nekontrolovaný pohyb očí) a urobí jednoduché testy podľa Hautanta a Romberga. Potom sám uskutoční alebo odošle pacienta na ďalšie vyšetrenia, napr.:

  • tónové audiometrické vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vylúči poruchu sluchu. Vyšetrenie sa robí v tichej komore. Pacient má na ušiach slúchadlá, do ktorých mu audiologická sestra púšťa tóny s určitou výškou (250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000 Hz), pričom pri každej frekvencii zvuk postupne zosilňuje. Pacient dáva sestre znamenie, keď začne zvuk počuť. Ak má pacient aj hučanie v ušiach, pri audiometrickom vyšetrení sa zmeria aj intenzita tinnitu. Audiometrické vyšetrenie je dostupné u každého ORL, ale výsledok závisí od spolupráce pacienta.
  • tympanometriu, ktorá sa používa na zisťovanie niektorých ochorení stredného ucha, príp. priechodnosti Eustachovej trubice. Do ucha sa zavedie špeciálna vložka, cez ktorú sa púšťa určitý tón a zároveň sa mení tlak v uchu.
  • evokované potenciály, napr. metódu BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry, vyšetrenie kmeňových odpovedí – špeciálny typ EEG), pri ktorej má pacient slúchadlá, do ktorých sa púšťajú krátke ostré zvuky a pomocou elektród nalepených na vhodných miestach hlavy a krku sa snímajú elektrické odpovede mozgového kmeňa. Touto metódou možno zistiť kvalitatívnu úroveň sluchu pacienta, ale je dostupná iba na špecializovaných pracoviskách.
  • elektronystagmografiu (ENG), ktorá sa používa na diagnostiku závratov spôsobených ochorením vnútorného ucha. Aj táto metóda je dostupná len na špecializovaných pracoviskách.

 

Neurológ

Pacienti so závratmi a bolesťami hlavy vyhľadávajú pomoc neurológa, ktorý popri základnej neurologickej prehliadke vyšetrí najmä krčnú chrbticu, či krčné cievy. V prípade závažnejších neurologických príznakov navrhne ďalšie vyšetrenia, najmä magnetickú rezonanciu. Ide predovšetkým o postihnutie tvárového nervu, kedy je príslušná polovica tváre menej citlivá na dotyk, príp. až ochrnie, poklesne ústny kútik, zníži sa tvorba sĺz a dochádza k vysychaniu oka, na polovici jazyka môže byť znížená vnímavosť na chuť. Vo výnimočných prípadoch môže rastúci nádor zvýšiť vnútrolebečný tlak (vznikne tzv. intrakraniálna hypertenzia, ICH), čo sa prejavuje bolesťou hlavy, zvracaním, opuchom terča zrakového nervu, poruchami vedomia, príp. až bezvedomím.

 

Oftalmológ

Niekedy podozrenie na nádor v lebke (teda aj diagnózu VS) vysloví očný lekár, ak pri vyšetrení očného pozadia zistí opuch terča zrakového nervu spôsobený zvýšením vnútrolebečného tlaku.

 

Najlepšie metódy diagnostiky

Jednoznačné potvrdenie prítomnosti nádoru možno získať len zobrazovacími metódami zameranými na PC uhol v lebke:

  • magnetickou rezonanciou (MR, príp. aj s kontrastnou látkou),
  • počítačovou tomografiou (CT, ale len pri väčších nádoroch a s použitím kontrastnej látky).

Definitívnu diagnózu VS potvrdí až histologické vyšetrenie chirurgicky odstráneného nádoru.

 

***

Pozor, nie každý, kto má tieto príznaky, má v hlave nádor!

V každom prípade hneď, ako spozorujete zhoršenie sluchu, tinnitus alebo závraty, navštívte lekára. Často totiž ide o cievne problémy, ktoré sa dajú vyriešiť infúziami a oxygenoterapiou, príp. hyperbarickou oxygenoterapiou (HBO) – ale len vtedy, ak sa s nimi začne zavčasu. Závraty môžu mať mnoho príčin, napr. zvýšený krvný tlak (hypertenzia), ochorenia krčnej chrbtice, užívanie niektorých liekov a pod.

Hučanie v ušiach (tinnitus) často nemožno úplne odstrániť. S tinnitom sa potom treba naučiť žiť (podobne, ako keď má niekto cukrovku). Pomôcť môže napr. retréningová metóda a psychoterapia. V noci alebo v tichom prostredí vníma človek tinnitus intenzívnejšie, pričom sa u neho môžu prejaviť poruchy spánku, úzkosť, počas dňa vyčerpanosť, únava a pri dlhšom trvaní aj depresia. V týchto prípadoch môžu pomôcť antidepresíva – niektoré z nich môže predpísať aj všeobecný lekár, ale treba rátať s tým, že ich účinok sa prejaví po 2 – 3 týždňoch.