Liečba

 

Vestibulárny schwannóm (VS) sa dá liečiť dvomi spôsobmi:

  • radikálne – mikrochirurgicky,
  • stereotaktickou rádiochirurgiou (ožiarením): Leksellovým gamanožom (LG), lineárnym urýchľovačom (LINAC).

 

Mikrochirurgia dokáže odstrániť všetky štádiá VS a tak definitívne vyliečiť pacienta. Na úspešnú operáciu sú nevyhnutné dve podmienky:

  • úplné odstránenie nádoru tak, aby nedochádzalo k recidívam (znovuobjaveniu nádoru). Recidívy sa v prípade neúplného odstránenia môžu objaviť aj po 20 rokoch.
  • dostatočná skúsenosť chirurga.

Mikrochirurgia ponúka pri liečbe VS niekoľko prístupov, medzi najčastejšie patria:

  • prístup cez vnútorné ucho (translabyrintný, transpetrózny prístup), ktorý má menšie operačné riziko (napr. vzniku infekcie), ale neumožňuje zachovať sluch,
  • prístup cez lebku za uchom (retrosigmoidný, retrolabyrintný prístup), ktorý umožňuje v prípade vhodných anatomických podmienok zachovať sluch.

V oboch prípadoch sa operačný rez vedie cez kožu za uchom.

 

Pri ožiarení sa využíva gama-žiarenie z nuklidu 60Co (Leksellov gama-nôž) alebo špeciálny druh RTG žiarenia (LINAC). Ožiarenie sa používa pri nádoroch s veľkosťou do cca 2 cm. Tento spôsob liečby VS neodstráni, len zastavuje jeho rast, príp. ho zmenší. Výsledok možno pozorovať až o 2 – 3 roky. Účinok ožarovania však nie je zaručený. V niektorých prípadoch totiž nádor môže rásť ďalej – potom je už nevyhnutná operácia, ktorá je mimoriadne zložitá.

Ožiarením sa nedá ovplyvniť porucha sluchu, rovnováhy (závraty), ani tinnitus. Nevýhodou tohto typu liečby je, že nie je jasné, či ide skutočne o VS, pretože vo veľmi zriedkavých prípadoch to môže byť aj iný typ nádoru, aj zhubný. Najhoršou alternatívou pre pacienta je neúplné chirurgické odstránenie nádoru a následné ožiarenie.

 

Neliečenie ochorenia

V prípadoch malých nádorov lekári niekedy odporúčajú čakať a neliečiť VS. Pacient absolvuje len pravidelné vyšetrenia pomocou MR, pri ktorých sa kontroluje veľkosť nádoru (rýchlosť jeho rastu). Býva to aj v prípadoch keď pacient odmieta liečbu zo strachu pred operáciou alebo zo sociálnych dôvodov, napr.:

  • obáva sa oznámiť na pracovisku, že má v hlave nádor a ide na operáciu, pretože sa obáva prepustenia zo zamestnania alebo zastavenia kariérneho postupu a pod.,
  • má dojem, že po oznámení diagnózy ho všetci odpíšu a budú ho považovať za menejcenného,
  • má vážne rodinné dôvody (starostlivosť o malé deti, chorých a starých členov rodiny a i.).

 

V každom prípade však platí, že najlepšie výsledky (a najmenej nežiaducich následkov) mikrochirurgického riešenia VS majú pacienti s malými nádormi, ktorí včas vyhľadajú odbornú pomoc.

V prípade, že sa VS nelieči, ohrozuje život. Popri neurologických a sluchových ťažkostiach rastúci objem nádoru zvyšuje vnútrolebečný tlak, stláča mozog a bez urgentnej pomoci nastáva smrť.