Fotografie

 

Magnetická rezonancia pred operáciou

 

Dva rozličné pohľady na nádor pomocou magnetickej rezonancie

 

 

Fotografie z operácie "môjho" vestibulárneho schwannómu l. dx., retrosigmoidný prístup

(fotografie zhotovil a láskavo poskytol prof. Kovaľ)

 

1. Endoskopický pohľad na nádor. Keďže ide o fotografiu ležiaceho pacienta, vstup do vnútorného ucha je v pravej hornej časti snímky, mozgové tkanivo je v ľavej dolnej časti. Nádor má veľkosť 0,7 × 1 × 0,6 cm.

 

2. Pohľad do operačnej rany mikroskopom po odstránení nádoru. V strede rany vidno tvárový nerv (n. VII, viac vľavo) a sluchový nerv (viac vpravo).

 

3. Endoskopický pohľad – vnútro operačnej rany po odstránení nádoru. Vidno opäť sluchový nerv (viac vpravo), tvárový nerv (viac vľavo) a trojklaný nerv (vľavo dole v pozadí). Vstup do mozgu je v dolnej časti snímky (nevidno ho), vstup do vnútorného ucha v hornej časti snímky